School Supplies 2017 / Skoolbenodighede 2017

 
     
 

ALL SCHOOL SUPPLIES MUST BE MARKED CLEARLY. / ALLE SKOOLBENODIGDHEDE MOET BAIE DUIDELIK GEMERK WEES.

ALLE VAKKE / ALL SUBJECTS:
• Skooltas / School bag
• 2 x blou penne / 2 x blue pens
• 2 x HB potlode / 2 x HB pencils
• Uitveλr / Eraser
• 30cm Liniaal / 30 cm Ruler
• Skerpmaker / Pencil sharpener
• Stomppunt skκr / Blunt pair of scissors
• Inkleurpotlode / Colouring pencils
• Gom / Glue (Pritt)
• Plastiek vir die oortrek van boeke en lκers / Plastic for the covering of books and files.
• Lewensvaardighede / Life Skills: 1 x Flip File (10 bladsye / 10 pages)
• Tale / Languages: 1 x Flip File (10 bladsye / 10 pages)
• Ou tydskrifte / Old magazines

WISKUNDE / MATHEMATICS:
• 1 x Gewone sakrekenaar – (Slegs Gr.9- en Gr.10-leerders.)
• 1 x Ordinary calculator – (Gr.9 and Gr.10 learners only.)

SEUNSSENTRUMS / BOYS WORKSHOPS:

• 2 x Oorpakke / 2 x Overalls
• Veiligheidsskoene / Safety shoes
• Handskoene / Gloves
• Veiligheidsbril / Safety goggles
• 3m Maatband / 3m Measuring tape
• Oorproppies / Ear plugs
• 1 x Skrynwerkerspotlood (Houtwerksentrum) / 1 x Timbers’ pencil (Woodwork)

DOGTERSSENTRUMS / GIRLS CENTRES:

SPYSENIERING / CATERING:
• 1 x (klein / small) Sunlight liquid
• 1 x (klein / small) Handy Andy
• 1 x Wasvadoek / 1 x Dish cloth
• 1 x Afdroogvadoek / 1 x Kitchen towel
• 1 x Goldilocks
• 1 x Sponsie / 1 x Sponge
• Plastiek vir die oortrek van boeke en lκers / Plastic for the covering of books and files
• Gom / Glue (Pritt)

HAARKAPPERY / HAIRDRESSING:

• Gom / Glue (Pritt)
• Skκr / Scissors
• Inkleurpotlode / Colouring pencils
• 2 x blou penne / 2 x blue pens
• 2 x HB potlode / 2 x HB pencils
• 30cm Liniaal / 30 cm Ruler
• Haarrekkies / Hair bands
• Haarknippies / Hair pins


KUNSHANDWERK / ARTS AND CRAFTS:
Alle dogters wat Kunshandwerk as vak neem moet items KOOP wat hulle maak in die klas. Indien jy jou eie materiaal bring, sal items minder kos. / All girls in the Arts and Craft centre must BUY the items they make in the class. If you bring your own material the items will cost less.

• 1 x pakkie naalde / 1 x packet of needles
• 1 x pakkie spelde / 1 x packet of pins
• 1 x naaldwerk skκr / 1 x pair of needlework scissors
• 2 x tolle wit garing / 2 x white cotton thread
• 1 x Torringmessie / 1 x Picker
• 1 x Maatband / 1 Measuring tape
• 1 x Gom / 1 x Glue (Bostic)
• 2 x Swartsakke / 2 x Refuse bags
• 10 x A4 plastiese sakkies / 10 x A4 plastic protector filing sheets
 

Lys van Benodighede / List of School Supplies

 
 
 

This website designed and maintained by GSD Potch - The WEB people...  - www.gsdpotch.com

We recommend that you view this website with: MS IE 7+ of Google Chrome 1.0 or  Mozilla 4.0