School Supplies 2018 / Skoolbenodighede 2018

 
     
 

ALLE SKOOLBENODIGDHEDE MOET BAIE DUIDELIK GEMERK WEES. / ALL SCHOOL SUPPLIES MUST BE MARKED CLEARLY.
 

REMEDIëRENDE KLAS / REMEDIAL CLASS – ORIëNTERING 2 / ORIENTATION 2 - ALLE VAKKE / ALL SUBJECTS:
Skooltas / School bag
2 x blou penne / 2 x blue pens
2 x HB potlode / 2 x HB pencils
Uitveër / Eraser
30cm Liniaal / 30 cm Ruler
Skerpmaker / Pencil sharpener
Stomppunt skęr / Blunt pair of scissors
Inkleurpotlode / Colouring pencils
Gom / Glue (Pritt)
Plastiek vir die oortrek van boeke en lęers / Plastic for the covering of books and files.
1 x Flip File (10 bladsye / 10 pages)
Ou tydskrifte / Old magazines
Oorpak of ou klere (t-hemp en broek) om aan te trek wanneer daar in die groentetonnel gewerk word.
Overall or old clothing (t-shirt and shorts) to dress in when working in die vegetable garden.
Waterbottel met loue water vir warm dae. / Water bottle with cold water for warm days.

JAAR / YEAR 1 – GR.10 - ALLE VAKKE / ALL SUBJECTS:

Skooltas / School bag
2 x blou penne / 2 x blue pens
2 x HB potlode / 2 x HB pencils
Uitveër / Eraser
30cm Liniaal / 30 cm Ruler
Skerpmaker / Pencil sharpener
Stomppunt skęr / Blunt pair of scissors
Inkleurpotlode / Colouring pencils
Gom / Glue (Pritt)
Plastiek vir die oortrek van boeke en lęers / Plastic for the covering of books and files.
1 x Flip File (10 bladsye / 10 pages)
Ou tydskrifte / Old magazines

SEUNSSENTRUMS / BOYS WORKSHOPS:

• 2 x Oorpakke / 2 x Overalls
• Veiligheidsskoene / Safety shoes
• Handskoene / Gloves
• Veiligheidsbril / Safety goggles
• 3m Maatband / 3m Measuring tape
• Oorproppies / Ear plugs
• 1 x Skrynwerkerspotlood (Houtwerksentrum) / 1 x Timbers’ pencil (Woodwork)

DOGTERSSENTRUMS / GIRLS CENTRES:


SPYSENIERING / CATERING:

• 1 x (klein / small) Sunlight liquid
• 1 x (klein / small) Handy Andy
• 1 x Wasvadoek / 1 x Dish cloth
• 1 x Afdroogvadoek / 1 x Kitchen towel
• 1 x Goldilocks
• 1 x Sponsie / 1 x Sponge
• Plastiek vir die oortrek van boeke en lęers / Plastic for the covering of books and files
• Gom / Glue (Pritt)

KUNSHANDWERK / ARTS AND CRAFTS:

Alle dogters wat Kunshandwerk as vak neem moet items KOOP wat hulle maak in die klas. Indien jy jou eie materiaal bring, sal items minder kos. / All girls in the Arts and Craft centre must BUY the items they make in the class. If you bring your own material the items will cost less.

1 x Gom / 1 x Glue (Bostic)
Groot papierskęr / Large paper scissor

NAALDWERK / SEWING:

1 x pakkie naalde / 1 x packet of needles
1 x pakkie spelde / 1 x packet of pins
1 x naaldwerk skęr / 1 x pair of needlework scissors
2 x tolle wit garing / 2 x white cotton thread
1 x Torringmessie / 1 x Picker
1 x Maatband / 1 x Measuring tape
Plastiek vir die oortrek van lęers / Plastic for the covering of files

 

Lys van Benodighede / List of School Supplies

 
 
 

This website designed and maintained by GSD Potch - The WEB people...  - www.gsdpotch.com

We recommend that you view this website with: MS IE 7+ of Google Chrome 1.0 or  Mozilla 4.0