Mission and Vision / Missie en Visie

 
     
 

MISSION OF THE SCHOOL
GOUDWES SCHOOL strives to educate learners with responsible educational strategies to ensure effective education to learners with special Educational Needs through:
 
Assisting each learner to ensure that he/she reaches his/her maximum potential;
Maintain high quality education through differentiation & individualization in academic as well as pre-vocational education;
to ensure constructive discipline and a safe environment;
to ensure a well balanced co-curricular curriculum and programme for maximum holistic development of learners.

VISION OF THE SCHOOL
GOUDWES SCHOOL strives to ensure that each learner will be developed in a balanced and self maintained citizen equipped with acceptable and a high level of ethic and moral values.

_______________________________________________________________________________________

MISSIE VAN DIE SKOOL
GOUDWESSKOOL verskaf verantwoordbare opvoedende onderwys aan leerlinge met spesiale onderwysbehoetes deur:

elke leerling te help om sy/haar maksimum potensiaal te verwesenlik
die handhawing van hoogstaande gedifferensieërde onderrig by skolastiese sowel as voorberoepsopleiding;
konstruktiewe dissipline
gebalanseerde buite-kurrikulêre program

VISIE VAN DIE SKOOL
GOUDWESSKOOL poog om elke leerling te lei tot ‘n gebalanseerde, selfversorgde landsburger, toegerus met ‘n stel aanvaarbare etiese en morele waardes.

 
 
 

This website designed and maintained by GSD Potch - The WEB people...  - www.gsdpotch.com

We recommend that you view this website with: MS IE 7+ of Google Chrome 1.0 or  Mozilla 4.0