Social Worker / Maatskaplike werker

 

 

 

Me. Yolandé Theron is 'n geregistreerde maatskaplike werker werksaam by Goudwesskool.

Sy het haar BA (Maatskaplike Werk) graad behaal te Noord-Wes Universiteit gedurende 2006.

Sy het 'n passie vir die Here en kinders.

Dit is ook vir haar van die uiterste belang om elke leerder wat sy gedurende beradingsessies sien, te bemagtig om die uitdagings wat hulle in die gesig staar op 'n positiewe manier te hanteer.

Sommige leerders van Goudwesskool is betrokke by individuele- of groepsessies en onderwerpe soos emosionele intelligensie, lae selfbeeld, boeliegedrag, die misbruik van verbode middels, konflikhantering en verhoudings word bespreek.

 

Sy was voorheen by verskeie welsyn organisasies werksaam, naamlik:

• NG Welsyn Randfontein;
• SAVF Carletonville;
• Girls and Boys Town; en
• Bethany House Trust.

Gedurende die tydperk wat sy werksaam was by bogenoemde organisasies, het sy waardevolle kennis opgedoen en gebruik sy dit optimaal tydens die beradingsessies.

_______________________________________________________________________________________
     

Mrs. Yolandé Theron is a registered social worker employed by Goudwes School.

She obtained her BA (Social Work) degree at the North West University during 2006.

She has a passion for God and children.

During the counseling sessions it is of vital importance to her that every learner be empowered to manage the challenges they face in a positive manner.

Some of the learners at Goudwes School are involved in individual– or group sessions and subjects like emotional intelligence, low self esteem, bully behaviour, substance abuse, conflict management and relationships are discussed.

Previously she worked at several welfare organisations, namely:

 

• NG Welfare Randfontein;
• SAVF Carletonville;
• Girls and Boys Town; and
• Bethany House Trust.

During her time of employment at the above organisations she acquired valuable knowledge which she uses optimal during her counseling sessions.

 
 
 

This website designed and maintained by GSD Potch - The WEB people...  - www.gsdpotch.com

We recommend that you view this website with: MS IE 7+ of Google Chrome 1.0 or  Mozilla 4.0